Möten med möjligheter – om samverkan skola och museum

Nu är denna fina rapport klar! 


Rapporten var ett av Riksutställningars allra sista projekt innan myndigheten stängde. Möten med möjligheter fokuserar på möjligheter och utmaningar i museers och skolors samverkan. 

Jag har haft förmånen att vara med på ett hörn i arbetet med rapporten. Min funktion har varit som referensperson och bollplank. Ett arbete som varit både roligt och viktigt då detta är ett ämne jag verkligen brinner för. 

Hur kan fler skolelever få ta del av museernas fantastiska pedagogisk utbud? Vilka olika vägar finns för att underlätta samverkan? Hur kan museer nå ut till skolorna? Hur skapar man långsiktliga samarbeten? Vilken potential finns i att arbeta mer digitalt mot skolan? Detta är några frågor som tas upp i rapporten. 

Har du inte läst den än – kan du ladda ner rapporten här via NCK:s webbsida. NCK (Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik) har gjort en av undersökningarna i rapporten. 

Lämna ett svar