AVSLUTADE PROJEKT

Pedagogiskt material till utställningen ”Drömmen om skolan – om romers kamp för utbildning”

Under vintern 2017-2018 arbetade jag med vandringsutställningen ”Drömmen om skolan – om romers kamp för utbildning” och gjorde ett pedagogiskt material för årskurs 7-9 och gymnasiet. Jag arbetade tillsammans med Annica Carlsson Bergdahl, Rot produktion och Hälsinglands museum. Utställningen och det pedagogiska materialet är formgivet av Milena Karlsson. Utställningen öppnade på Hälsinglands museum den 23 mars och kommer visas där till 10 augusti 2018.

I utställningen får besökarna möta romer som berättar om sin relation till skola och utbildning. De berättar om en verklighet kantad av diskriminering, särbehandling och fördomar. Men också om kamp, vilja och drömmen om kunskap.

Detta pedagogiska material är tänkt att kunna användas före, under och efter ett besök i utställningen. Syftet med materialet är att

  • eleverna ska lära sig mer om romers situation både förr och nu
  • eleverna får reflektera och diskutera utifrån olika perspektiv på utbildning och skola
  • eleverna får reflektera och diskutera utifrån frågor kring värderingar, fördomar och diskriminering

De 12 olika övningarna bygger framför allt på material som finns i vandringsutställningen ”Drömmen om skolan – om romers kamp för utbildning”. Det flesta övningarna är tänkta att genomföras på plats i utställningen medan andra övningar kan göras i klassrummet i anslutning till utställningen. Du kan ladda ner materialet här: Drömmen om skolan: Pedagogiskt material

Framsidan av det pedagogiska materialet
Framsidan av det pedagogiska materialet
Intro till det pedagogiska materialet
Intro till det pedagogiska materialet till vandringsutställningen ”Drömmen om skolan – om romersk kamp för utbildning”.
Övningar i det pedagogiska materialet.
Övningar i det pedagogiska materialet

 

Digitalt klassrumsmaterial om källkritik, historiebruk och rasism

Under våren och hösten 2017 arbetade jag som digital pedagog för Forum för levande historia och hjälpte dem att ta fram ett helt nytt digitalt klassrumsmaterial. Utgångspunkten för materialet är fem historiska händelser som anknyter till rasism på olika sätt. Via två separata ingångar kan eleverna arbeta med antingen källkritik eller historiebruk. Varje händelse har källmaterial som berättar om händelsen ur olika perspektiv och specifika övingar som eleverna ska arbeta med. Målgruppen för materialet är elever i årskurs 7-9 och gymnasiet. Uppdraget är inom ramen för Forum för levande historias regeringsuppdrag att genomföra en utbildningsinsats om rasism och intolerans i historien och idag.

Nytt klassrumsmaterial: Källkritik, historiebruk och rasism från Levandehistoria

 

5D – en kompetenspolicy för framtidens museer

Under våren 2017 skrev jag en rapport för fackförbundet DIK. Rapporten handlar om det arbete som Expertgruppen för minnesinstitutionernas framtida nyckelkompetenser gjorde under 2014-2016. Jag ingick själv i gruppen och vår uppgift var att identifiera olika kompetenser som kommer vara viktiga i framför allt museisektorn i framtiden.
Rapporten ska fungera som underlag för DIK och andra intresserade inom sektorn.

Möten med möjligheter

Under våren 2017  jag fungerat som bollplank och referens i Riksutställningars projekt ”Museet och skolan”. Vilket handlar om hur museum och skola samverkar med varandra. Projektet resulterade i rapporten Möten med möjligheter som går att ladda ner via NCK:s webbsida. NCK (Nordiskt centrum för kulturavspedagogik) har gjort en av undersökningarna i rapporten.

img_7601-1

Välkommen till min plats

Under 2016 var jag anställd som pedagog på Stockholmskällan. Där arbetade jag främst med det pedagogiska innovationsprojektet Välkommen till min plats – elever söker och delar kunskap om sitt närområde i nutid, dåtid och framtid som är ett samarbetsprojekt mellan Stockholmskällan, Wikimedia Sverige och Riksantikvarieämbetet. Projektet finansierades av Vinnova och kommer under 2017 resultera i en öppen lärresurs (OER – Open Educational Resource). Målgruppen är elever i årskurs 1-6 och gymnasiet.

Projektet vann Årets pedagogiska pris 2016 som föreningen FUISM – Föreningen för pedagogisk utveckling i svenska museer varje år utser. Här kan du läsa motiveringen.

img_5358-2
Sara Mörtsell, Wikimedia Sverige och Sofia Dahlquist presenterar projektet Välkommen till min plats på Malmö museer, hösten 2016.

Hembygd – någonstans i Sverige

Under 2012-2013 arbetade jag som pedagog i projektet Hembygd – någonstans i Sverige som drivs av Rot Produktion. Projektet resulterade i en vandringsutställning, en bok och en digital pedagogisk plattform. Fokus i projektet är unga som berättar om sin hembygd; på film, i fotografi, i intervjuer och i egna texter. Min uppgift var att ta fram pedagogiskt material och bistå produktionen med pedagogisk kompetens. Den digitala plattformen och dess pedagogiska uppgifter fick utmärkelsen Årets pedagogiska projekt 2013. Priset delas ut av föreningen FUISM – Föreningen för pedagogisk utveckling i svenska museer.

Hembygd och Annica på skolforum 2012
Projektet Hembygd – någonstans i Sverige på Skolmässan i Älvsjö 2012.

Drömverkstan

Februari 2012 öppnade vandringsutställningen DrömverkstanArbetets museum i Norrköping. Min roll var producent, formgivare och innehållsansvarig. Utställningen handlade om människors drömmar och lust att lära och var en del av folkbildningsförbundet ABF:S 100 års jubileum 2012. Utställningens koncept byggde på idén att man lär sig tillsammans med andra och att alla har olika lärstilar. I utställningen kunde man därför lyssna, läsa, höra och känna. Utställningen turnerade runt i Sverige under 2012-2013 och visades på flera olika platser.

20120614-164238.jpg
Utställningen Drömverkstad visades på Kulturhuset i Stockholm i juni 2012.

Mötas via Skype 2.0

Hösten 2011 fick jag ta emot DIK:s utvecklingsstipendium Creo för att utveckla projktet ”Mötas via Skype 2.0”. Idéen med projektet är att testa Skype som en metod för att besöka olika offentliga platser i Stockholm. Projektet riktade sig mot skolklasser och grupper runt om i Sverige. Under våren 2012 testade jag testat metoder och tekniker, vilket man kunde läsa om här på bloggen. Hösten 2012 testade jag metoden med en klass på Gotland. Här kan du läsa mer om hur det gick.

Sofia tar emot stipendiet
DIK:s ordförande Karin Linder och Sofia Dahlquist vid prisutdelningen av stipendiet Creo hösten 2011. Foto: Brita Wessinger (www.dik.se)

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *