AVSLUTADE PROJEKT

Från kungamakt till folkstyre – riksdagen under 500 år. Pedagogiskt material, vandringsutställning och utställning

Under hösten 2022 och vintern 2023 arbetade jag tillsammans med Sveriges riksdag med att utveckla pedagogiskt material och ta fram utställningar om riksdagen och dess utveckling under 500 år. I juni 2023 firar nämligen Sverige 500 år som en självständig nation. Riksdagen passar därför på att uppmärksamma och högtidlighålla hur Sveriges styrelseskick har utvecklats. Med tyngdpunkt på riksdagens roll och utveckling av dess arbetsformer under de senaste 500 åren.

Introduktionsfilm där jag varit med och skrivit manus.

Från kungamakt till folkstyre är ett pedagogiskt material om riksdagens utveckling under 500 år, om beslut som fattats historiskt och som har betydelse för oss än i dag. Materialet riktar sig till årskurs 4–6 och ger eleverna möjlighet att reflektera kring demokratiska värden och samhällsfrågor då och nu. Här finns materialet. Jag var också med och och tog fram affischutställningen Från kungamakt till folkstyre som handlar om riksdagens huvudsakliga uppgifter idag och dess kopplingar de har bakåt i tiden. Utställningen går att ladda ner här. Vid Mynttorget i Gamla stan var jag med och utvecklade utställningen som visas i flera skyltfönster där. Ett fönster handlar numera om riksdagens historia och hur den funkar idag och ett annat berättar om dess fem huvudsakliga uppgifter under 500 år. Det sista har vi valt att illustrera med en stor snurrande tårta!

Pedagogiskt material och pedagogisk konceptutveckling till vandringsutställningen Vi som arbetar med våra kroppar

Under 2021 arbetade jag med vandringsutställningen Vi som arbetar med vår kroppar. Målgruppen för det pedagogiska materialet är årskurs 7–9 och gymnasiet.

Två miljoner människor i Sverige har ett kroppsarbete. Om inte kroppsarbetarna går till jobbet stannar Sverige. Sällan syns och hörs människor som arbetar med sina kroppar i dagens medier, på museer och i våra offentliga rum. Vad gör de på jobbet? Hur ser villkoren ut? Hur är arbetsmiljön? Trivs de? Hur känns det i kroppen efter en arbetsdag? Vill de förändra något? När känner de sig stolta?

Vi som arbetar med våra kroppar är ett dokumentärt konstprojekt av Annica Carlsson Bergdahl och Fotograf Elisabeth Ohlson i samarbete med Länsmuseet Gävleborg och ABF med stöd av LO, Arbetarrörelsens kulturfond och Västra Götalandsregionen.

Pedagogiskt material till vandringsutställningen Vi som arbetar med våra kroppar

Rådgivare och producent av digitalt innehåll till Demokrati pågår

Under 2021 arbetade jag tillsammans med Forum för levande historia och stöttade dem i arbetet med webbproduktionen av utställningen Demokrati pågår.

Demokrati pågår är ett digitalt klassrumsmaterial för åkskurs 4-6. Med hjälp av materialet kan man jobba med att stärka förståelsen för demokratins värden och förutsättningar samt förmågan till att bidra i ett demokratiskt samtal hos dina elever. Materialet är uppdelat i tre teman: ”Om demokrati”, ”Historiska perspektiv” och ”Demokratiska samtal”.

Producent av pedagogiskt material till utställningen Rosa Taikon – Konsten och kampen

Under hösten 2020 och våren 2021 har jag utarbetat ett pedagogiskt material till basutställningen Rosa Taikon – Konsten och kampenHälsinglands museum. Mitt uppdrag handlade om pedagogisk konsultation i utställningsproduktionen och att ta fram en lärarhandledning med övningar anpassade till grundskolan, gymnasieskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Utställningen kommer öppna på Hälsinglands museum hösten 2021. Här kan man kika på materialet.

Pedagogiskt material till utställningen Rosa Taikon - Konsten och kampen
Pedagogiskt material till utställningen Rosa Taikon – Konsten och kampen

Digital strateg och pedagog i projektet Sveriges historia

Tillsammans med Statens historiska museer har jag sedan 2018 varit med och utvecklat den digitala lärresursen Sveriges historia. Mina ansvarsområden har varit stöd och strategiskt tänk i produktionen, ta fram riktlinjer för skoldialog samt arbeta med projektets kartproduktion med mera. Undervisningsresursen innehåller olika lektioner för årskurs 4-6 och 7-9. Innehållet utgår ifrån historiska föremål ur olika museers samlingar från hela Sverige. I lektionerna är globala perspektiv på historia en viktig del. Sveriges historia lanserades i december 2020.

Researcharbete till utställningen Demokrati pågår 

Utställningen Demokrati pågår öppnade 2020 på Forum för levande historia i Stockholm. Målgrupp för utställningen är årskurs 4-6. Utställningen Demokrati pågår erbjuder en bred introduktion till demokrati som begrepp och levnadssätt. Vi får också följa demokratins utveckling i Sverige och ta del av personliga öden och berättelser under resans gång.

Mitt uppdrag var att ta fram källor och underlag till tre olika personer som kommer att porträtteras i utställningen och är exempel på personer som var utestängda från demokratin.

Konsultuppdrag som pedagogisk rådgivare i Riksantikvarieämbetets skoluppdrag 

Under 2019-2020 arbetade Riksantikvarieämbetet med att ta fram en vägledning för musei- och arkivpedagoger samt för lärare. Mitt uppdrag var att fungera som bollplank och rådgivare kring innehåll och form för vägledningen.

Detta var ett projekt inom myndighetens regeringsuppdrag som handlar om att att kartlägga kulturarvsarbetets betydelse för skolväsendet samt att främja samverkan mellan skolväsendet och kulturarvsinstitutionerna. Riksantikvarieämbetet fick regeringsuppdraget hösten 2017 och rapporterade det till regeringen hösten 2020. Här är slutrapporten.

 

Författare, skrivit kapitlet ”5D – en kompetenspolicy för framtidens museer”

Texten ingår i publikationen Kompetens i museisektorn, red. Katja Lindqvist. Min text som du kan läsa här bygger på den rapport som jag skrev 2017 utifrån DIK:s expertgruppsarbete. Den finns att läsa här. Boken kommer bland annat att användas som kurslitteratur på högskolor och universitet som utbildar framtidens museipersonal.

Pedagogiskt material till utställningen ”Drömmen om skolan – om romers kamp för utbildning”

Under vintern 2017-2018 arbetade jag med vandringsutställningen ”Drömmen om skolan – om romers kamp för utbildning” och gjorde ett pedagogiskt material för årskurs 7-9 och gymnasiet. Jag arbetade tillsammans med Annica Carlsson Bergdahl, Rot produktion och Hälsinglands museum. Utställningen och det pedagogiska materialet är formgivet av Milena Karlsson. Utställningen öppnade på Hälsinglands museum den 23 mars och kommer visas där till 10 augusti 2018.

I utställningen får besökarna möta romer som berättar om sin relation till skola och utbildning. De berättar om en verklighet kantad av diskriminering, särbehandling och fördomar. Men också om kamp, vilja och drömmen om kunskap.

Detta pedagogiska material är tänkt att kunna användas före, under och efter ett besök i utställningen. Syftet med materialet är att

  • eleverna ska lära sig mer om romers situation både förr och nu
  • eleverna får reflektera och diskutera utifrån olika perspektiv på utbildning och skola
  • eleverna får reflektera och diskutera utifrån frågor kring värderingar, fördomar och diskriminering

De 12 olika övningarna bygger framför allt på material som finns i vandringsutställningen ”Drömmen om skolan – om romers kamp för utbildning”. Det flesta övningarna är tänkta att genomföras på plats i utställningen medan andra övningar kan göras i klassrummet i anslutning till utställningen. Du kan ladda ner materialet här: Drömmen om skolan: Pedagogiskt material

Framsidan av det pedagogiska materialet
Framsidan av det pedagogiska materialet

Intro till det pedagogiska materialet
Intro till det pedagogiska materialet till vandringsutställningen ”Drömmen om skolan – om romersk kamp för utbildning”.

Övningar i det pedagogiska materialet.
Övningar i det pedagogiska materialet

Digitalt klassrumsmaterial om källkritik, historiebruk och rasism

Under våren och hösten 2017 arbetade jag som digital pedagog för Forum för levande historia och hjälpte dem att ta fram ett helt nytt digitalt klassrumsmaterial. Kolla på materialet här.Utgångspunkten för materialet är fem historiska händelser som anknyter till rasism på olika sätt. Via två separata ingångar kan eleverna arbeta med antingen källkritik eller historiebruk. Varje händelse har källmaterial som berättar om händelsen ur olika perspektiv och specifika övingar som eleverna ska arbeta med. Målgruppen för materialet är elever i årskurs 7-9 och gymnasiet. Uppdraget är inom ramen för Forum för levande historias regeringsuppdrag att genomföra en utbildningsinsats om rasism och intolerans i historien och idag.

Nytt klassrumsmaterial: Källkritik, historiebruk och rasism från Levandehistoria

5D – en kompetenspolicy för framtidens museer

Under våren 2017 skrev jag en rapport för fackförbundet DIK. Rapporten finns här och handlar om det arbete som Expertgruppen för minnesinstitutionernas framtida nyckelkompetenser gjorde under 2014-2016. Jag ingick själv i gruppen och vår uppgift var att identifiera olika kompetenser som kommer vara viktiga i framför allt museisektorn i framtiden. Rapporten ska fungera som underlag för DIK och andra intresserade inom sektorn.

 

Möten med möjligheter

Under våren 2017  jag fungerat som bollplank och referens i Riksutställningars projekt ”Museet och skolan”. Vilket handlar om hur museum och skola samverkar med varandra. Projektet resulterade i rapporten Möten med möjligheter som går att ladda ner via NCK:s webbsida. NCK (Nordiskt centrum för kulturavspedagogik) har gjort en av undersökningarna i rapporten.

img_7601-1

Välkommen till min plats

Under 2016 var jag anställd som pedagog på Stockholmskällan. Där arbetade jag främst med det pedagogiska innovationsprojektet Välkommen till min plats – elever söker och delar kunskap om sitt närområde i nutid, dåtid och framtid som är ett samarbetsprojekt mellan Stockholmskällan, Wikimedia Sverige och Riksantikvarieämbetet. Projektet finansierades av Vinnova och kommer under 2017 resultera i en öppen lärresurs (OER – Open Educational Resource). Målgruppen är elever i årskurs 1-6 och gymnasiet.

Projektet vann Årets pedagogiska pris 2016 som föreningen FUISM – Föreningen för pedagogisk utveckling i svenska museer varje år utser. Här kan du läsa motiveringen.

img_5358-2
Sara Mörtsell, Wikimedia Sverige och Sofia Dahlquist presenterar projektet Välkommen till min plats på Malmö museer, hösten 2016.

 

Hembygd – någonstans i Sverige

Under 2012-2013 arbetade jag som pedagog i projektet Hembygd – någonstans i Sverige som drivs av Rot Produktion. Projektet resulterade i en vandringsutställning, en bok och en digital pedagogisk plattform. Fokus i projektet är unga som berättar om sin hembygd; på film, i fotografi, i intervjuer och i egna texter. Min uppgift var att ta fram pedagogiskt material och bistå produktionen med pedagogisk kompetens. Den digitala plattformen och dess pedagogiska uppgifter fick utmärkelsen Årets pedagogiska projekt 2013. Priset delas ut av föreningen FUISM – Föreningen för pedagogisk utveckling i svenska museer.

Hembygd och Annica på skolforum 2012
Projektet Hembygd – någonstans i Sverige på Skolmässan i Älvsjö 2012.

 

 

 

 

 

 

Drömverkstan

Februari 2012 öppnade vandringsutställningen DrömverkstanArbetets museum i Norrköping. Min roll var producent, formgivare och innehållsansvarig. Utställningen handlade om människors drömmar och lust att lära och var en del av folkbildningsförbundet ABF:S 100 års jubileum 2012. Utställningens koncept byggde på idén att man lär sig tillsammans med andra och att alla har olika lärstilar. I utställningen kunde man därför lyssna, läsa, höra och känna. Utställningen turnerade runt i Sverige under 2012-2013 och visades på flera olika platser.

20120614-164238.jpg
Utställningen Drömverkstad visades på Kulturhuset i Stockholm i juni 2012.

 

 

Mötas via Skype 2.0

Hösten 2011 fick jag ta emot DIK:s utvecklingsstipendium Creo för att utveckla projktet ”Mötas via Skype 2.0”. Idéen med projektet är att testa Skype som en metod för att besöka olika offentliga platser i Stockholm. Projektet riktade sig mot skolklasser och grupper runt om i Sverige. Under våren 2012 testade jag testat metoder och tekniker, vilket man kunde läsa om här på bloggen. Hösten 2012 testade jag metoden med en klass på Gotland. Här kan du läsa mer om hur det gick.

Sofia tar emot stipendiet
DIK:s ordförande Karin Linder och Sofia Dahlquist vid prisutdelningen av stipendiet Creo hösten 2011. Foto: Brita Wessinger (www.dik.se)