PÅGÅNDE PROJEKT

Under 2022 arbetar jag med:

Sveriges riksdag och utarbetar pedagogiskt klassrumsmaterial för årskurs 4-6 samt deltar i utställningsproduktion på temat Riksdagen under 500 år.

Hälsinglands museum och hjälper dem att uppdatera pedagogiskt material om Rosa Taikon utifrån Lgr-22.

Jag är även tillgänglig för nya uppdrag, exempelvis:

Workshopledare kring teman som digital pedagogik och digitala skolprogram, pedagogiskt strategiarbete etc.

Producent av pedagogiskt material till utställningar, webb etc.

Skribent om museer, museipedagoik, utställningsbesök etc. Under 2021 skriver jag bland annat för webbtidskriften Utställningskritik.

Föreläsare om pedagogik, delaktighet och framtida kompetenser inom museerna. Jag har bland annat anlitats av Region Skånes kulturförvaltning, Svenska kulturfonden och Helsingborgs museer.