PÅGÅNDE PROJEKT

Under våren 2021 arbetar jag med följande uppdrag:

Utställningspedagog och pedagogisk konceptutveckling i projektet Vi som arbetar med våra kroppar. Mitt uppdrag går ut på att stötta utställningsproduktionen med pedagogisk kompetens och ta fram pedagogiskt material för årskurs 7-9 och gymnasiet. Vandringsutställningen kommer öppna 5 juni 2021 på Länsmuseet i Gävleborg och därefter turnera i Sverige.

Digital pedagog och konceptutvecklare för Armémuseum. Under våren 2021 kommer jag handleda museets pedagoger i att ta fram ett koncept för museets digitala skolvisningar.

Rådgivare och producent av digital pedagogik för Forum för levande historia. Mitt uppdrag går ut på att stötta webbproduktionen av utställningen Demokrati pågår där det kommer finnas pedagogiskt material och övningar. Målgrupp är årskurs 4-6.

Skribent om museer, museipedagoik, utställningsbesök etcetera. Under 2021 skriver jag bland annat för webbtidskriften Utställningskritik.

Föreläsare om pedagogik, delaktighet och framtida kompetenser inom museerna. Jag har bland annat anlitats av Region Skånes kulturförvaltning, Svenska kulturfonden och Helsingborgs museer.