PÅGÅNDE PROJEKT

Under 2019 arbetar jag med följande uppdrag:

Digital pedagog i projektet ”Det gemensamma historierummet” tillsammans med FUISM – föreningen för pedagogisk utveckling i svenska museer, Historiska museet, Östergötlands museum med flera. Projektet har fått stöd från Kulturrådet för att utveckla en digital lärresurs för elever i årskurs 4-6 som kommer att utgå ifrån interkulturella perspektiv på historiska föremål. Projektet kommer att pågå under 2018-2019.

Expert i fackförbundet DIK:s expertgrupp för kultur, medier och nationell digital strategi. DIK driver sedan hösten 2017 ett förslag om att 250 miljoner ska gå från Arbetsmarknadsdepartementet till Kulturdepartementet. Expertgruppens uppdrag blir därför att arbeta fram konkreta förslag på hur pengarna kan användas bäst.

Författare och skriver kapitlet ”5D – en kompetenspolicy för framtidens museer” i publikationen Kompetens i museisektorn, red. Katja Lindqvist. Min text bygger på den rapport som jag skrev 2017 utifrån DIK:s expertgruppsarbete och som du kan läsa här.