PÅGÅNDE PROJEKT

Under 2023 arbetar jag med:

Hälsinglands museum och hjälper dem att ta fram ett pedagogiskt material om världsarvet Hälsningegårdar.

Arbetes museum och hjälper dem att ta fram pedagogiskt material till vandringsutställningen Bamses källspanare och som pedagogiskt verksamhetsstöd till vandringsutställningen Välkommen in!

Jag är även tillgänglig för nya uppdrag, exempelvis:

Workshopledare kring teman som digital pedagogik och digitala skolprogram, pedagogiskt strategiarbete etc.

Producent av pedagogiskt material till utställningar, webb etc.

Skribent om museer, museipedagoik, utställningsbesök etc.  Jag skriver bland annat för webbtidskriften Utställningskritik.

Föreläsare om pedagogik, delaktighet och framtida kompetenser inom museerna. Jag har bland annat anlitats av Region Skånes kulturförvaltning, Svenska kulturfonden och Helsingborgs museer.