Möte om Skype med Vasamuseet

Eftermiddagen tillbringade jag på min gamla arbetsplats Vasamuseet. Det var också där jag drog igång mitt första projekt kring Skype för ungefär två år sedan. På Vasamuseet möter pedagogerna fortfarande många grupper via Skype och det var spännande att höra hur det hela fungerar idag. Det känns verkligen kul att Skypebesök är en del av deras ordinarie verksamhet idag!

Idag diskuterade jag och pedagog Inger möjligheten att kanske samarbeta på något sätt i framtiden. Att grupper skulle kunna besöka pedagogerna inne i museet och därefter besöka mig ute i Stockholms vimmel. Många platser i exempelvis Gamla Stan är direkt förknippade med 1600-talet och kopplingen känns därför relevant.

Vi diskuterade också formerna för Skype. Min åsikt är att ett Skypebesök alltid ska vara gratis för gruppen som vill ringa upp. Detta är en viktig del av tillgängligheten. Skype är dessutom gratis att använda vilket gör att det känns märkligt att ta betalt för denna tjänst. De kostnader som ett Skypebesök innebär är arbetstid för personen som möter gruppen samt nödvändig teknik (dator, uppkoppling etc.). Dessa kostnader måste dock täckas på annat sätt. Kanske kan man räkna det hela som marknadsföring för besöksmålet och räkna in det i en sådan budget. Jag tror nämligen att ett Skypebesök genererar både reklam för besöksmålet och att man som besökare i slutändan vill se det hela på riktigt.

Här kommer ett exempel på hur ett Skypebesök kan se ut på Vasamuseet idag.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=tXI6EOOdppQ&feature=youtu.be]

Vill din grupp besöka Vasamuseet via Skype? Läs mer här.

 

Lämna ett svar