I fokus GLO

Igår var jag på konferens hela dagen. Det var FUISM som anordnade och dagens tema var GLO som står för Generic Learning Outcomes.

Vad är då GLO?

Under den första presentationen fick vi konferensdeltagare själva sätta upp ett mål – ett så kallat effektmål – för vad vi ville ha ut av konferensdagen. Vi ville exempelvis ha mer kunskap om GLO-metoden. Vi ville också lära oss att hantera verktyget.

För att lyckas uppfylla dessa mål måste vi dock ta reda på vad vi har med oss i bagaget sedan tidigare. Deltagarna på konferensen är alla verksamma inom kultur- och museiområdet och arbetar eller har ett intresse för pedagogiska frågor. Vi hade således med oss det i bagaget. För att kunna uppfylla våra mål behöver vi också ta reda på våra förväntningar, vår motivationen till att lära och vilka eventuella hinder som vi, deltagare, upplever. Kort och gott – inventera våra möjligheter.

Nästa punkt var att fundera på vem vi skulle kunna fråga för att få reda på detta. Då vi själva var deltagare på konferensen kom vi fram till att vi helt enkelt kunde fråga varandra. Förutom att prata med varandra skulle vi kunna kommunicera via Facebook, genom post it-lappar eller via enkäter.

Detta var ett praktiskt exempel på hur man skulle kunna jobba med GLO. Tyvärr hann vi aldrig utvärdera huruvida vi lyckats uppnå våra effektmål för dagen.

”Vilken skillnad vill vi göra?” är en viktig fråga att ställa sig när man arbetar med GLO, menar Eva Klang som idag jobbar med GLO på Dunkers kulturhus i Helsingborg. Det handlar också om att förflytta fokus från att bara  publiken – till att angå publiken. Kontinuerlig reflektion i dialog med publiken är en nyckel för att kunna angå. ”Tänk om kulturinstitutionerna skulle vara lika nyfikna på publiken som vi är på våra samlingar.” inflikar Anja Petersen, som även hon arbetar på Dunkers.

Själv känner jag att jag inte riktigt greppat vad GLO handlat om, men att jag är nyfiken på att lära mig mer. Och det får jag väl ändå utvärdera som ett gott resultat efter en dags konferens.

Lämna ett svar