Föreläsningsturné om delaktig museipedagogik och museernas framtida kompetenser

Under hösten har jag haft förmånen att föreläsa om det jag brinner för. Nämligen om delaktighet, samskapande och framtidens museikompetenser. Så himla roligt att få föreläsa om dessa viktiga och relevanta ämnen!

Sofia Dahlquist i samband med föreläsning i Åbo, Finland, oktober 2019.

Om hybridkompetenser i Malmö

Malmö museer i tidig höstsol, september 2019.

I september föreläste jag om ”Minnesinstitutionernas framtida kompetenser” på konferensen Museernas nya hybridkompetenser på Malmö museer. Region Skåne hade samlat flera föreläsare, såsom jag själv, som skrivit olika kapitel i publikationen Kompetens i museisektorn (red. Katja Lindqvist). Vi belyste just kompetensfrågan inom ABM (arkiv, bibliotek, museer) idag och i framtiden med exempel från Sverige, Danmark och Norge.

Hybridkompetenserna 5D kan beskrivas som ovan.

Mitt bidrag var att prata om kompetenspolicyn 5D som handlar om Deltagande, Dialog, Delaktighet, Demokrati samt Digitalisering. 5D beskriver också den process där museerna går från att vara en förmedlare av information till att bli en plattform för demokrati. Min presentation fick många positiva kommentarer och jag hoppas att 5D kan inspirera olika minnesinstitutioner i sitt arbete framåt.

Om delaktighet och samskapande i Åbo

Forum Marinum, museum om maritim historia, Åbo, Finland i oktober 2019.

I oktober var jag inbjuden till Åbo, Finland, för att föreläsa om ”Delaktig museipedagogik – om dialog och samskapande på museer”. Svenska kulturfonden anordnade en konferens för 40-tal museiproffesionella i Svenskfinland. Jag berättade om olika pedagogiska projekt som jag arbetat med och som involverat dialog och delaktighet på olika sätt. Väldigt intressant att få ta del av tankar, idéer och utmaningar från våra finlandsvenska museikollegor. Tusen tack för två givande dagar!

Så roligt att läsa utvärderings post-it från Åbo, oktober 2019.

Föreläsningsturnén fortsätter till Helsingborg

I november bär turen ner till Helsingborg där jag igen ska föreläsa om ”Museernas framtida kompetenser” utifrån kompetenspolicyn 5D som jag bland annat beskriver i denna rapport. Publiken kommer från Helsingborgs museer och andra intresserade som arbetar inom kulturförvaltningen i Helsingborgs stad.

Vill ni ha en föreläsning?

Jag kommer gärna och föreläser hos er om pedagogik, delaktighet, museer med mera. Kontakta mig så berättar jag mer. Ni hittar mina kontaktuppgifter här.

Lämna ett svar