Utställningsbesök: Workshop i P.K. på Forum för levande historia

Idag fick jag chansen att hänga med under en 2 timmars workshop i utställningen P.K. på Forum för levande historia. Utställningen och workshopen handlar om tolerans och intolerans och har sin utgångspunkt i tre konstnärers verk. Utifrån verken fick ungdomarna, i detta fall årskurs 9, arbeta med olika frågeställningar. Vad är tolerans? Är jag tolerant? Är jag intolerant? Är din skola en tolerant miljö?

Genom att använda sig av mentometrar fick varje elev själv ta ställning. Därefter följde en diskussion om gruppens samlade svar. Att använda sig av mentometrar kan vara bra när det handlar om värdeladdade frågor. Alla elever får då en chans att själva tänka till och behöver inte dela med sig av sitt ställningstagande om de inte vill.

Den övning som gav mest respons och skapade mest aktivitet var när klassen i mindre grupper fick göra sin egen spelplan.

Varje grupp tilldelades en riktig plats av workshopledaren, ex. den egna skolan eller Ung 08-festivalen i Stockholm.

Därefter fick eleverna själva bestämma vilka grupper som fanns på platsen, ex. pluggisarna, punkarna, invandrarna, de normala etc. Varje grupp fick därefter olika egenskaper såsom makt, nyfikenhet, lojalitet, självförtroende, ekonomi mfl. Eleverna bestämde också hur relationen såg ut mellan de olika grupperna, ex. broar/murar, rädsla etc. När de var klara så fick de placera ut sig själva där de tyckte att de hörde hemma.

Workshopledaren tilldelade därefter varje plats en händelse. Det skedde ex. en stor explosion vid en av de stora scenerna på festivalen eller plötsligt fick skolan en översvämning vilket ledde till att alla elever fick klämma ihop sig på en mycket mindre yta. Uppgiften blev nu att bestämma vad som hände med grupperna och deras egenskaper. Hur förändrade de nya omständigheterna relationerna på platsen?

Det blev livliga diskussioner och mitt intryck var att uppgiften engagerade till spännande tankar kring elevernas vardag. Inte minst vad det gäller tolerans respektive intolerans på respektive plats.

Här kan du se ett klipp från en annan workshop.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ncyXQDEy1XY]

Utställningen visas på Forum för levande historia till den 7 december 2012. Målgruppen är årskurs 9 och gymnasiet. Här kan du boka en workshop.

Lämna ett svar