Föll demokratin bort?

Jag, som många andra just nu, sitter och plöjer den nya kulturarvspropositionen; Prop. 2016/17:116 Denna innehåller bland annat en ny museilag som ska göra museerna mer oberoende av politisk styrning.

Jag fastnar direkt på en ändrad formulering i 2.1 Förslag till museilag. Här har man helt tagit bort ordet demokrati – jämfört med formuleringen i museiutredningens betänkande Ny museipolitik, SOU 2015:89 som bland annat ligger till grund för propositionen.

Såhär står det i Prop. 2016/17:116, 2.1 Förslag till museilag, s.7.

propositionen

Och så här står det i betänkandet Ny museipolitik, SOU 2015:89, 1.1 Förslag till museilag (2016:XX) s. 17.

museiutredningen

Hur kommer det sig att ordet demokrati är borttaget från skrivelsen? Någon som vet?

Lämna ett svar