Pedagogiskt material klart!

Drömmen om skolan – om romers kamp för utbildning

Äntligen är vandringsutställningen ”Drömmen om skolan – om romers kamp för utbildning” klar. Ett jättespännande och viktigt projekt som jag har haft förmånen att arbeta med och där jag producerat ett pedagogiskt material för årskurs 7-9 och gymnasiet.

Framsidan av det pedagogiska materialet
Framsidan av det pedagogiska materialet

Vandringsutställningen är producerad av Annica Carlsson Bergdahl, Rot produktion och Hälsinglands museum. Formgivare är Milena Karlsson. Ett riktigt toppenteam! Utställningen öppnade på Hälsinglands museum den 23 mars och kommer visas där till 10 augusti 2018. Sedan kommer utställningen vandra runt till olika museer. Missa inte denna!

Bild från utställningen Drömmen om skolan - om romers kamp för utbildning.
Bild från utställningen Drömmen om skolan – om romers kamp för utbildning.
Bild från utställningen Drömmen om skolan - om romers kamp för utbildning
Hur ser din drömskola ut? Bild från utställningen Drömmen om skolan – om romers kamp för utbildning.
Bilder från utställningen Drömmen om skolan.
”Min drömskola är en skola utan fördomar.” Bild från utställningen Drömmen om skolan – om romers kamp för utbildning.

Första skolan för romer

I utställningen får besökarna möta romer som berättar om sig själva och sin relation till skola och utbildning. De berättar om en verklighet kantad av diskriminering, särbehandling och fördomar. Men också om kamp, vilja och drömmen om kunskap.

Den första organiserade skolformen för de romer som bodde i läger var genom Stiftelsen Svensk Zigenarmission. Stiftelsen bestod av olika kristna samfund som med ekonomiskt stöd från staten bedrev undervisning och kristen mission i romska läger under somrarna. De ambulerande sommarskolorna startade i början av 1940-talet och verksamheten pågick under hela 1950-talet. Stiftelsen anställde sommarlediga lärare för att undervisa i lägerskolorna under sommarmånaderna. Hela familjer undervisades ofta på samma gång, eftersom ingen tidigare hade gått i skolan. Regnade det var risken stor att det inte blev någon undervisning den dagen. Skolmaterial fick lånas eller köpas in billigt. Hela undervisningssituationen var bristfällig och mycket provisorisk. Stiftelsens uppgift var inte bara att undervisa. Från den svenska statens håll fanns ett stort intresse av att kontrollera hur romer levde och att anpassa dem till det svenska majoritetssamhället. Lärarna som undervisade rapporterade om såväl undervisningen som livet i lägren till stiftelsen och svenska staten i ”lärarrapporter”.

I utställningen kan besökaren ta del av utdrag från dessa lärarrapporter, intervjuer med unga och äldre romer, tidningsfotografier mfl.

Intro till det pedagogiska materialet
Intro till det pedagogiska materialet

Det pedagogiska materialet

Detta pedagogiska material är tänkt att kunna användas före, under och efter ett besök i utställningen. Syftet med materialet är att

  • eleverna ska lära sig mer om romers situation både förr och nu
  • eleverna får reflektera och diskutera utifrån olika perspektiv på utbildning och skola
  • eleverna får reflektera och diskutera utifrån frågor kring värderingar, fördomar och diskriminering

Övningarna bygger framför allt på material som finns i vandringsutställningen Drömmen om skolan – om romers kamp för utbildning. Det flesta övningarna är tänkta att genomföras på plats i utställningen medan andra övningar kan göras i klassrummet i anslutning till utställningen.

Jag hoppas att det pedagogiska materialet ska vara ett användbart redskap för lärare och att övningarna kommer att uppskattas av både lärare, museipedagoger och elever i årskurs 7-9 och gymnasiet. Du kan ladda ner materialet här: Drömmen om skolan: Pedagogiskt material

Övningar i det pedagogiska materialet.
Övningar i det pedagogiska materialet

Lämna ett svar