Vad är på gång 2019?

Under 2019 händer det mycket spännande!

Jag är anlitad som digital pedagog i projektet Det gemensamma historierummet som kommer resultera i en nationell digital museiplattform för skolan. Tanken är att skolor ska kunna besöka museet i klassrummet och arbeta med olika case som innehåller föremål och undervisningsdrivande frågor. Äntligen händer detta!!!

Jag har precis avslutat mitt kapitel ”5D – en kompetenspolicy för framtidens museer” som kommer publiceras boken Kompetens i museisektorn, red. Katja Lindqvist. Min text bygger på den rapport som jag skrev 2017 utifrån DIK:s expertgruppsarbete och som du kan läsa här.

Utöver detta har mitt företag nu blivit aktiebolag och går under namnet Sofia Dahlquist pedagogik AB. Vilket känns himla skoj!

Lämna ett svar