Nytt digitalt klassrumsmaterial om källkritik, historiebruk och rasism

Nu är det äntligen klart!

Forum för levande historia lanserar i dagarna ett helt nytt interaktivt digitalt klassrumsmaterial som jag, tillsammans med personal på Forum för levande historia mfl, arbetat med under hela våren och hösten. Resultat blev väldigt bra och jag är så stolt över detta fantastiska material!

[vimeo 240010008 w=640 h=360]

Nytt klassrumsmaterial: Källkritik, historiebruk och rasism from Levandehistoria

Händelser som kopplar till rasism

I materialet får man stifta bekantskap med fem historiska händelser som kopplar till olika former av rasism. Händelserna är Nomadskolan 1918 (rasism mot samer), Lägerskolan 1943 (antiziganism), S:t Barthelemy 1830 (afrofobi), Bollhusmötet 1939 (antisemitism), och Moskébygget 1995 (islamofobi). Till varje händelse finns det olika typer av källmaterial som berättar om händelsen ur olika perspektiv.

Screen Shot 2017-11-01 at 22.30.10
Här kan eleverna välja en historisk händelse. Bakom varje låda finns källmaterial om händelsen.

Två olika ingångar – källkritik och historiebruk

Det digitala materialet har två olika ingångar – en handlar om källkritik och en om historiebruk. Det är dock samma historiska händelse som är i fokus i båda ingångarna.

Genom övningar får eleverna möjlighet att reflektera över:

  • hur och varför det som utspelade sig då är relevant för oss idag.
  • att de idéer och värderingar vi bär på idag delvis är en produkt av vilken historia som har lyfts fram och hur den har tolkats och använts.
Screen Shot 2017-11-01 at 22.33.24
Till varje källa finns det olika funktioner som hjälper eleverna när de arbetar med källmaterialet. Exempelvis finns det ordlistor, möjlighet att få viktiga delar i texten markerade, få texten transkriberas, uppläst etc. 

Målgrupp och syfte

Målgruppen är elever i årskurs 7-9 och gymnasiet. Vi har under våren testat och utvärderat källmaterialet, hjälpfunktionerna och övningarna tillsammans med över 600 elever.

Innehållet och övningarna har tydliga kopplingar till skolans styrdokument i exempelvis historia, samhällskunskap och svenska. Genom att arbeta med klassrumsmaterialet kommer eleverna att utveckla sitt kritiska tän­kande och öva förmågor så som att analysera och reflektera. Förmågor som är viktiga för att kunna hantera den mångfald av information, åsikter och värderingar  som finns i en demokrati.

Jag hoppas att det kommer att användas flitigt av lärare och elever i hela Sverige. Via denna länk kommer du direkt till klassrumsmaterialet.

Ett väldigt givande uppdrag

För mig personligen har arbetet med klassrumsmaterialet varit väldigt utvecklande. Forum för levande historia är en spännande arbetsplats med en otroligt kompetent personal med både stort hjärta och stora visioner. Precis det jag gillar!

Lämna ett svar