Föll demokratin bort?

Jag, som många andra just nu, sitter och plöjer den nya kulturarvspropositionen; Prop. 2016/17:116 Denna innehåller bland annat en ny museilag som ska göra museerna mer oberoende av politisk styrning. Jag fastnar…